จำเป็นแค่ไหน ทำไมต้องมีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ

A World Without Barriers  > Technology >  จำเป็นแค่ไหน ทำไมต้องมีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ
0 Comments
สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ใช้ในอุตสาหกรรม

ตั้งแต่เข้าปี 2020 มานี้ สภาพแวดล้อมทั้งทางธรรมชาติ สังคม และผู้คนในทุกพื้นที่ล้วนต้องเผชิญหน้ากับวิกฤติครั้งใหญ่มาตลอดจนถึงกลางปีนี้ ไม่ว่าจะเป็นค่าของฝุ่นละอองที่พุ่งสูงขึ้นจากธรรมชาติหรือความหนักหน่วงในการใช้ทรัพยากรซึ่งทวีความรุนแรงเพิ่มอีกจากการคมนาคมและอุตสาหกรรม ประชาชนหลายคนเริ่มกักตุนสิ่งของเครื่องใช้ที่ช่วยให้มีสุขอนามัยที่ดีกันมากขึ้น ทั้งเจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย และเครื่องฟอกอากาศ แต่รู้หรือไม่ว่ายังมีอุปกรณ์อีกหลายอย่างที่มีประโยชน์ในปีแห่งฝุ่นละอองและไวรัสเช่นนี้ นั่นคือสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ 

สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศหรือ Air Quality Analysis คือสถานที่มีเครื่องมือทำหน้าที่ช่วยตรวจสอบคุณภาพของอากาศ ทั้งจากความเข้มข้นของก๊าซและสารอนุภาคต่างๆ ในอากาศ หรืออาจพูดให้เข้าใจอย่างง่ายๆ คือเครื่องที่มีเซนเซอร์ช่วยตรวจวัดว่าอากาศในบริเวณนั้นมีความปนเปื้อนหรือมีสิ่งสกปรกเจือปนอยู่มากน้อยเพียงใด ซึ่งจุดประสงค์ของการจัดตั้งและเปิดใช้สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ใช้ในอุตสาหกรรมนั้นคือเพื่อวิเคราะห์คุณภาพของอากาศให้สามารถแก้ไขคุณภาพของอากาศให้สามารถอยู่อาศัยได้ ไม่เป็นมลพิษและเหมาะสมต่อการดำรงชีวิต เพราะอากาศเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำเนินชีวิต ไม่ใช่เพียงเพื่อให้สามารถมีชีวิตอยู่ได้ แต่อากาศที่สะอาดจะทำให้ร่างกายสามารถหมุนเวียนการทำงานในระบบของร่างกายได้ดี ทั้งระบบทางเดินหายใจหรือระบบหมุนเวียดเลือดที่เป็นเครื่องจักรทำงานตลอดเวลา หากอากาศไม่สะอาดแล้ว ร่างกายก็จะไม่สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ยิ่งไปกว่านั้นคือถ้าอากาศเป็นพิษก็จะส่งผลต่อการทำงานของร่างกายที่สูดพิษเหล่านั้นเข้าไป อาจถึงชีวิตได้เช่นกัน 

สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศจึงช่วยให้การวิเคราะห์ระดับความอันตรายของอากาศเป็นไปได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้แก้ไขคุณภาพอากาศสำหรับสิ่งทีชีวิตได้อย่างทันท่วงทีหรืออพยพผู้คนออกจากพื้นที่เสี่ยงได้ก่อนอากาศเป็นพิษ และยังให้ความสะดวกกับผู้คนโดยการที่ประชาชนสามารถตรวจสอบคุณภาพอากาศได้ผ่านทางแอปพลิเคชั่นและเว็บไซต์ต่างๆ ได้ตลอดเวลา ทำให้ประชาชนสามารถเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดและป้องกันตัวเองเบื้องต้นได้ หากไม่มีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ นอกจากการรับฝุ่นละอองโดยไม่รู้ตัวแล้ว อาจทำให้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือแก้ไขมลพิษและสารพิษที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า จนเกิดอันตรายในวงกว้างและไม่สามารถระงับได้อย่างทันท่วงที 

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ธรรมชาติและสภาพแวดล้อมที่สำคัญยังสะอาดและอยู่กับเราต่อไปได้ จึงควรรักษาความสะอาดและไม่ทำลายธรรมชาติ