ส่งข้อความ sms marketing กลยุทธ์ทางการตลาดนี้ ดีอย่างไร

0 Comments

การสื่อสารโดยใช้ SMS ในเชิงธุรกิจ เรียกได้ว่าเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่น่าสนใจ หรือเรียกว่า sms marketing ซึ่งเป็นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูง ช่วยกระตุ้นความสนใจได้ดีกว่าการสื่อสารผ่านช่องทางอื่นๆ โดยเฉพาะ E-mail การส่ง SMS คือ การส่งข้อความสั้นๆ โดยมีด้วยกัน 2 วิธี คือ ส่งผ่านโทรศัพท์มือถือและส่งผ่านเว็บ หรือเรียกว่า Bulk sms โดยการส่งผ่านเว็บนั้น ช่วยให้สามารถส่งข้อความได้จำนวนมาก จัดการระบบส่งง่าย ส่งข้อความได้รวดเร็ว ทันใจ แล้วทุกคนรู้หรือไม่ว่าส่งข้อความ sms marketing กลยุทธ์ทางการตลาดนี้ มีดีอย่างไร

ข้อดีของ sms marketing

  • เป็นการสื่อสารทางตรง 90 % การันตีได้เลยว่าส่งถึงมือผู้รับหรือผู้บริโภคแน่นอน เนื่องจากโทรศัพท์มือถือ คือ อุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถพกติดตัวไปไหนมาไหนได้ตลอดเวลา ดังนั้น การส่งข้อความ sms จึงมีอัตราการเปิดอ่านสูงมากกว่าการสื่อสารบนช่องทางอื่นๆ
  • ส่งได้ตลอด 24 ชม. และไม่จำกัดข้อความ ซึ่งจะมีก็แค่การจำกัดตัวอักษรในการส่งแต่ละครั้ง นั่นหมายความว่าธุรกิจสามารถส่งข้อความได้หลายๆ ข้อความไม่จำกัด แต่ให้พึงระวังการส่งข้อความไปหาคนเดิมซ้ำๆ ข้อความเดิมๆ เพราะผู้รับอาจมองว่าข้อความของคุณเป็นสแปมได้
  • เป็นการสื่อสารที่เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคป้อนข้อมูลกลับ (Two way sms) เช่น การส่งข้อความร่วมสุก ตอบคำถาม ชิงโชค หรือชิงรางวัลต่างๆ ซึ่งเมื่อผู้บริโภคส่งข้อความมายังเบอร์ที่กำหนด เพื่อร่วมสนุก ก็จะมีข้อความตอบกลับอัตโนมัติทันที อาจเป็นข้อความแสดงคำขอบคุณที่เข้ามาร่วมกิจกรรม ช่วยสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าของคุณได้เป็นอย่างดี
  • เป็นการสื่อสารที่สามารถคัดกรองผู้รับสารได้ โดยอาจเลือกจากฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่แล้ว เพื่อให้การสื่อสารตรงประเด็นและเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
  • สามารถวัดผลและนำข้อมูลหรือผลลัพธิ์ที่ได้ไปวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดในครั้งต่อไป เช่น วัดผลจากจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมสนุกตอบคำถามชิงรางวัลต่างๆ หากผลตอบรับเป็นไปในทิศทางลบ ธุรกิจสามารถนำไปปรับปรุง หรือมองหาของรางวัลที่มีความน่าสนใจมากกว่านี้

เห็นไหมว่าการส่งข้อความ sms marketing หรือการใช้ sms เป็นเครื่องมือในการสื่อสารทางการตลาดนั้นมีข้อดีหลายประการ และเป็นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูง ในโลกที่การตลาดออนไลน์เต็มไปด้วยการแข่งขันสูง ธุรกิจอาจให้ความสำคัญกับการตลาดบนโลกโซเชียลมีเดียมากเกินไป  จึงทำให้มองข้าม sms ซึ่งการสื่อสารด้วยการส่งข้อความ sms มีต้นทุนไม่แพง เมื่อเทียบกับการสื่อสารในช่องทางอื่นๆ ที่สำคัญคือได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า เข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้มากกว่า เร็วกว่า และยังสามารถวัดผล เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้นได้ในครั้งต่อไป ทำให้ธุรกิจของคุณไปได้ไกลมากกว่าเดิม