บัตรพลาสติก

ข้อดีของบัตรพนักงาน ที่เรานั้นอาจจะยังไม่รู้

0 Comments

การที่เราเข้าทำงานนั้นนอกจากเรื่องของการตรงเวลาแล้ว อีกเรื่องที่เรานั้นจะได้รับนั้นคือ “บัตรพลาสติก  หรือ บัตรพนักงาน” ซึ่งหลายคนนั้นอาจจะยังสงสัยว่า บัตรพนักงานของเรานั้น มีข้อดีในเรื่องอะไรบ้าง และ บัตรพนักงานนั้น จะมีข้อดีอะไรบ้างที่ทำให้ภายในอุตสาหกรรม และ ออฟฟิศ นั้นทำไมจึงมีบัตรพนักงาน   แสดงตัวตนได้ง่ายขึ้น   อย่างแรกเลยนั้นคือในเรื่องของ “การแสดงตัวตน” นั้นมีความสำคัญอย่างมาก ซึ่งภายในอุตสาหกรรม หรือ ออฟฟิศต่าง ๆ ที่มีคนเยอะ ๆ นั้นการแสดงตัวตนนั้นมีความสำคัญอย่างมาก  จึงทำให้มีการเลือกใช้ บัตรพลาสติก  บัตรพนักงาน นั้นใช้อย่างหลากหลายอย่างมาก เรพาะว่าสามารถที่จะ ยืนยันตัวตนได้ง่ายข ไม่ว่าจะเป็นการเข้า ออก ภายในโรงงาน หรือ การเข้าในพื้นที่ต่าง ๆ นั้นการแสดงตัวตนนั้นมีความสำคัญอย่างเพ่อให้สามารถยืนยันตัวตนในการเข้า ออก ได้ง่ายขึ้นอย่างมากด้วยเช่นกัน   แยกแผนกต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น   อีกเรื่องที่สำคัญที่มีการใช้บัตรพนักงาน นอกจากจะยืนยันตัวตนได้แล้วนั้นอีกเรื่องที่สำคัญอย่างมากเลยนั้นคือในเรื่องของ “การแยกแผนก” เพราะว่าบางอุตสาหกรรมนั้นมีการแยกแผนกไว้อย่างชัดเจน โดยอาจจะมีการเขียนติดไว้ที่บัตรพนักงาน หรือ บางอุตสาหกรรมนั้นจะมีการทำสายคล้องคอหลากหลายสี เพื่อให้การแยกแผนกได้ง่ายขึ้น  จึงทำให้ภายในอุตสาหกรรมนั้นจะมีการแยกแผนกไว้อย่างชัดเจนที่บัตรพนักงานเพื่อให้ง่ายต่อการแยกแยะด้วยนั้นเอง   ติดต่อสื่อสารได้ง่าย   เรื่องของการติดต่อสื่อสารเองก็สำคัญอย่างมากด้วยเช่นกัน โดยการที่มีการห้อยป้ายคล้องคอ […]